دوره سنتور

هدف اصلی دوره های مذکور فراهم نمودن فضایی مملو از لذت و انگیزه برای یادگیری سنتور براساس علایق هنرجویان و پرورش صحیح حس و درک موسیقایی آنان می باشد.

  • دوره سنتور در سه بخش اصلی طراحی شده است
  • نوازندگی از سطح مقدماتی تا پیشرفته ویژه بزرگسالان
  • نوازندگی ویژه کودکان سن 5 تا 12 سال با برنامه آموزشی اختصاصی
  • یادگیری قطعات مورد علاقه با روش اختصاصی و بسیار آسان ویژه افراد میانسال و مسن

  •