دوره فلوت

دوره فلوت

هدف اصلی دوره های مذکور فراهم نمودن فضایی مملو از لذت و انگیزه برای یادگیری فلوت براساس علایق هنرجویان و پرورش صحیح حس و درک موسیقایی آنان می باشد. دوره فلوت در سه بخش اصلی طراحی شده است نوازندگی فلوت کلید دار از سطح مقدماتی تا پیشرفته ویژه بزرگسالان نوازندگی فلوت کلیددار ویژه کودکان سن 8 تا 12 سال با برنامه آموزشی اختصاصی نوازندگی فلوت ریکوردر ویژه کودکان سن 5 تا 12 سال با برنامه آموزشی اختصاصی