ویولن

احتمالا بار ها شنیده ایید که ویولن از ساز هایی است که یادگیری آن دشواراست.اما آیا واقعا این چنین است؟

ابتدا باید بدانید که دستیابی به هیچ چیز در این دنیا سهل و آسان نیست شما برای یادگیری, پیشرفت و رسیدن به اهدافتان باید بدون وقفه تلاش کنید. در مورد یادگیری ساز ها اما داستان کمی متفاوت میشود. چرا که شما درگیر یک جریان بسیار دلنشین میشوید, که با تمام وجودتان عجین میشود و سختی ها و مرارت هایش هم برایتان دلنشین میگردد.پس برای یادگیری درنگ نکنید. اگر قصد این را دارید که به یک نوازنده قهار ویولن تبدیل شوید بهتر است ابتدا با این ساز و ساختمانش آشنا شوید.

اینکه دقیقا در چه قرنی این ساز اختراع شد کاملا مشخص نیست اما برخی آن را تکامل یافته ساز های ربک (Rebec),فیدل, (

منتشرشده در مقالات