header koodakموسیقی کودک


کودکان در هفت سال آغازین زندگی خود بطرز سریعی در حال رشد هستند بیشترین رشد و تکامل مغز و حواس مخصوصا شنوایی در این دوره اتفاق می افتد توام با این موارد تحولات چشمگیری در زمینه رشد حرکتی ، عاطفی و شناختی آنها رخ می دهد. کودکان در این سنین مخصوصا سنین سه سالگی به بعد مانند اسفنج عمل می کنند و هر چیزی را به سرعت بخود جذب می کنند. این سنین بهترین زمان برای اثرگذاری بر آنها است و هر نوع اثرگذاری پایداری می تواند نقش مهمی در آینده آنها بازی کند. نظر به این موضوع محققین و پژوهشگران حوزه روانشناسی کودک بر تاثیر چشمگیر یادگیری موسیقی و اثرگذاری آن بر مراحل مختلف رشد شناختی ، حرکتی و نیز رشد عاطفی کودکان در این سنین تاکید فراوانی می نمایند. امروزه با تغییرات اساسی در نحوه زندگی کودکان از جمله محدودیت فعالیت های حرکتی ناشی از آپارتمان نشینی ، کمبود وقت گذاری و توجه به موقع در ارتباط با نیازهای واقعی کودکان به دلیل مشغله والدین و ... با مسائل و مشکلات جدیدی در این حوزه روبرو هستیم . در این دوره سعی شده با ایجاد یک فضای حمایتی تجربه موفقیت و عزت نفس را در کودکان ایجاد کنیم و کودکان به شیوه ای آزاد و آسان از یادگیری موسیقی لذت ببرند.


اهداف آموزشی

اهداف آموزشی

 • ارتقا توانایی ها و مهارت های ( شناختی، حرکتی و عاطفی )
 • ایجاد مهارت های هماهنگی ریتمیک و تمرکزی و بهره گیری از بازی ها و تمرین های متنوع جهت افزایش عملکرد حافظه ( دیداری ، شنیداری و ...) و تمرکز توجه.
 • ایجاد روحیه همکاری و مشارکت.
 • کمک به ایجاد انظباط و نظم پذیری در کودکان و ایجاد حس مسئولیت پذیری در کودکان .
 • تاکید و توجه برمهارت های کلامی و کمک به رفع اختلالات جزیی تکلمی با تکیه بر بازی های آوازی
 • آشنایی کودکان با بخش هایی از فرهنگ و رسوم و آیین های کهن ایران زمین .
 • آموزش مفاهیم اساسی و تنوع موسیقایی مورد نیاز مانند ریتم ، پالس ، شدت و ضعف صدا ، سرعت ، نت ها و نواختن ملودیهای کودکانه و ... در طول کل دوره

ویژگی های دوره موسیقی کودک

ویژگی های دوره موسیقی کودک

در این دوره تلاش شده از طریق فعالیت ها و بازی های گوناگون با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده، وسایل کمک آموزشی و سازهای مخصوص (طبلک، بلز و فلوت) مهارت های پایه حرکتی- دیداری- شناختی - زبانی کودکان در ارتباط با مهارت های مورد نیازموسیقایی پرورش داده شود. دوره در سه سطح آموزشی طراحی شده است

   دوره اول بدن- حرکت- موسیقی
  • بدنت رو حس کن
   دوره دوم از بدن به صدا
  • چطور موسیقی رو تو بدنمون حس کنیم
   دوره سوم از صدا به نشانه
  • چطور با سازم آهنگ بزنم

سه دوره مذکور دارای ارتباطات بنیادین و مکمل بوده و یاد آوری این نکته ضروریست که هر چند در هر دوره عناصری از دوره های دیگر هم با توجه به برنامه آموزشی وجود خواهد داشت با این حال درهر دوره بیشتر تمرکز فعالیت ها و اهداف آموزشی بر اساس موضوع خاص تعیین شده در همان دوره خواهد بود.

بهاره بهزاد اول
محبوبه بهزاد اول