• دف
 • گیتار
 • پیانو
 • تار
 • ویلنسل
 • باغلاما
 • ویلن
 • سه تار
 • سنتور
 • تنبک
 • ساز دهنی
 • فلوت
 • دوره نوازندگی از سطح مقدماتی تا پیشرفته

  do1

  این دوره برای آن دسته از علاقمندانی طراحی شده هیچ گونه سابقه فراگیری موسیقی را نداشته و به یادگیری یک ساز از سطح مقدماتی تمایل دارند.همچنین آندسته از هنرجویان موسیقی که سابقه فراگیری قبلی یک ساز را اما بصورت ناقص داشته اند بعد از تعیین سطح و نیاز سنجی اولیه توسط مشاورین موسسه امکان حضور در این دوره و ادامه مسیر آموزشی را خواهند یافت. زمان این دوره بنا به عوامل زیر مدت ثابت نداشته و بنابر این عوامل متغییر می باشد سن هنرجو مقدار تجارب قبلی هنرجو در ارتباط با موسیقی مانند تجربه مقدار و کیفیت گوش دادن به موسیقی مرتبط با ساز انتخابی آشنایی با فضای نوازندگی به واسطه اقوام و نزدیکانی که به نواختن یکی از سازها اشتغال دارند و..... مقدار و کیفیت آمادگی ذهنی و بدنی(عضلانی) پایه و اولیه برای نواختن ساز انتخابی مقدار زمان صرف شده روزانه هنرجو برای تمارین کلاسی تیپ شخصیتی و روحیات و فضای رفتاری خاص هر هنرجو میزان تلاش و نوع واکنش هنرجو به بازخورد های معلم در جهت حداکثر پیشرفت موسیقایی میزان پیگیری و استمرار در حین فرآیند آموزش

   

 • دوره کوتاه مدت رفع اشکال و تمرین موسیقی

  do2

  کلیه هنرجویان در تمامی سطوح آموزشی امکان استفاده از دوره مذکور را خواهند داشت.این دوره کوتاه مدت بوده و بر حسب نیاز و کاستی ها و درخواست هنرجو از یک تا چند جلسه در نظر گرفته شده است.در این دوره سعی شده در یک فضای حمایتی هنرجو زیر نظر معلم مربوطه با ارائه راهکار های مناسب برای تغییر و پیشرفت در جلسه هایی با زمانبندی و لذت بیشتر به تمرین موسیقی بپردازد و به حداکثر کارایی در فرآیند یادگیری خویش دست یابد.

   

 • دوره گروه نوازی و اجرای صحنه

  do3

  تمامی هنرجویان و علاقمندان موسسه یا خارج از موسسه در صورت تمایل و واجد شرایط بودن امکان حضور و همکاری با ارکسترهای موسسه و اجراهای صحنه ای را خواهند داشت.اهداف آموزشی این دوره ایجاد و تقویت مهارت های ارتباطی و تعاملی در محیط های هنری تقویت روحیه همکاری و تجربه کار گروهی ایجاد انگیزه و فضایی برای مواجه با نقاط ضعف و قوت خویش آشنایی با مبانی اجرا و آداب صحنه ارائه راهکارهایی برای تقویت اعتماد بنفس یافتن خویش و مقابله با استرس و صحنه هراسی ایجاد فضایی برای تجربه حس موفقیت و لذت اجرا گروهی