دوره کلاسیک

دراین دوره هنرجویان با ارائه سرفصل ها و تمارین طراحی شده در سطوح مختلف بمرور و طی برنامه آموزشی تعیین شده توسط موسسه آمادگی لازم را برای اجرای قطعات موسیقی کلاسیک کسب می کنند. علاقمندان به شرکت در این دوره ابتدا با تعیین وقت قبلی در جلسه مشاوره و معارفه اولیه حضور خواهند یافت در این جلسه نیازها و علایق هنرجو و تجربه های قبلی وی در زمینه موسیقی ، میزان آمادگی حنجره برای آواز کلاسیکجهت برنامه ریزی موثرتر آموزشی مورد برسی قرار خواهد گرفت. هرچند برنامه آموزشی این دوره برای هر هنرجو با توجه به شرایط خاص وی تعیین می شود اما بطور کلی سرفصل های تعیین شده بترتیب زیر می باشد.

سرفصل های آموزش آواز و صداسازی
 • آشنایی هنرجو با رنگهای صدایی انسان
 • آموزش بهداشت حنجره و تغذیه مناسب
 • شناختن اصوات و کوک صدا
 • آموزش ریتم ، وزن خوانی و نت خوانی به اضافه نکات مهم و کاربردی در تئوری موسیقی
 • صداسازی همراه با شناساندن اندام های تنفسی و بکارگیری آنها روی حروف صدادار
 • همراهی اندام های تنفسی و حنجره و نرمکام با هم
 • خواندن اتدهای مختلف از روی کتاب های معتبر بین المللی
 • شروع صداسازی با حروف بدون صدا
 • خواندن و تست قطعات مختلف آوازی
 • اجرای درست و صحیح قطعه طبق دستورات آهنگساز و درآوردن لهجه درست آن زبان
 • اجرای صحنه ای (طرز ایستادن، احترام، میمیک صورت و حذف حرکات اضافه)
 • همراهی آواز با پیانو
 • بدست آوردن و همراهی آواز همراه با هارمونی قطعه
 • اجرا همراه با بازیگری
 • اجرای همراه با ارکسترهای بزرگ