آغازتمرین ارکستر کودک سنتور نوازان

  • K2_CUSTOM_UPDATE 26/03/1396

آغاز تمارین ارکستر کودک سنتورنوازان

این ارکستر زیر نظر جناب آقای مهیار نجفی مدیر و مدرس سنتور صدای مهرورزان در راستای برنامه های موسسه در جهت فعالیت های گروهی و اجرای صحنه در سه گروه سنی کودک نوجوان و بزرگسال  تشکیل شده است 

اخبار گروه های سنتور نوازان را می توانید از صفحه اخبار آموزشگاه یا صفحه اینستاگرام سنتور نوازان دنبال کنید

@santournavazan