آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان از هنرجویان و علاقمندان واجد شرایط سازهای ایرانی (تار سه تار کمانچه نی قانون ویلن ایرانی تنبک ) و سازهای کلاسیک (ویلن آلتو ویلنسل فلوت و…
مستر کلاس آشنایی با تکنیک های صداسازی ویژه علاقمندان و هنرجویان آوازو آشنایی با روش های نوین تدریس تکنیک های صدا سازی ویژه اساتید و معلم های آواز با توجه…
صفحه2 از4