آغاز تمارین ارکستر کودک سنتورنوازان

اردیبهشت / ۰۸

آغاز تمارین ارکستر کودک سنتورنوازان

/

گروه نوازی سنتور کودکان

این ارکستر زیر نظر جناب آقای مهیار نجفی مدیر و مدرس سنتور صدای مهرورزان در راستای برنامه های موسسه در جهت فعالیت های گروهی و اجرای صحنه در سه گروه سنی کودک نوجوان و بزرگسال تشکیل شده است

اخبار گروه های سنتور نوازان را می توانید از صفحه اخبار آموزشگاه یا صفحه اینستاگرام سنتور نوازان دنبال کنید

@santournavazan

دسته بندی ها:اخبار