فراخوان تشکیل ارکستر

آذر / ۱۷

فراخوان تشکیل ارکستر

/

آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان از هنرجویان و علاقمندان واجد شرایط سازهای ایرانی (تار سه تار کمانچه نی قانون ویلن ایرانی تنبک ) و سازهای کلاسیک (ویلن آلتو ویلنسل فلوت و گیتار) جهت عضویت در ارکسترهای آموزشگاه صدای مهرورزان در سطح متوسطه به بالا با آزمون ورودی دعوت به بعمل می آورد .

دسته بندی ها:اخبار