گروه نوازی

گروه نوازی

تنها صداست که می ماند، موسیقی صدای زندگی ست

از نظر ما مهمترین ویژگی‌ای که در یک هنر جوی موسیقی باید پرورش داده شود توانایی کار گروهی و تعامل با هنرجویان دیگر است. به همین منظور صدای مهرورزان به صورت منظم کارگاه‌های آموزشی گروه نوازی را برگزار میکند تا هنرجویان بتوانند در کنسرت های گروه نوازی بیشتر از پیش بدرخشند.

اهداف آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان

ارتقای آگاهی و نگاه عمومی جامعه در ارتباط با اهمیت و کیفیت مسائل آموزش و یادگیری موسیقی و فرهنگ سازی و اثرگذاری بر فضای آموزش موسیقی کشور
• ارتقا مهارت ها و کارا نمودن روشهای آموزشی خود در رابطه با شکوفایی استعدادهای هنرجویانمان و توانمند نمودن آنها
• ایجاد فضایی برای تجربه لذت یادگیری موسیقی و سعی در عمق بخشی و ایجاد رابطه پایدار هنرجویانمان با موسیقی
big_img