درباره ما
آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان > درباره ما
درباره صدای مهرورزان
درباره صدای مهرورزان

تنها صداست که می ماند، موسیقی صدای زندگی ست

صدایی که همواره با ما است آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان صدایی که در این سالها همواره در کنار و راهنمای شما بوده تا آنچه نیاز نادیده گرفته شده شما بود، نیاز به شناسایی و انتخاب بهترین آموزشگاه برای یادگیری موسیقی، را ببیند و شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کند. بسیاری از ما قسمتی از سبد هزینه خود را برای یادگیری یک ساز یا دوره موسیقی اختصاص می دهیم. پس طبیعی است که بخواهیم بهترین ها را انتخاب کنیم. شما علاقمندان فهیم موسیقی بخوبی می دانید دقت در انتخاب یک آموزشگاه موسیقی منطبق با استانداردهای آموزشی علاوه بر تضمین یادگیری استفاده بهینه از هزینه و وقت شما را بهمراه دارد. انتخاب درست رفتن نیمی از راه است و فرصتها و تجربه های لذت بخش یادگیری موسیقی را برای شما به ارمغان می آورد. گروه آموزشی آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان با گرد هم آمدن جمعی از علاقمندان جوان،با انگیزه و تحصیل کرده در رشته های مختلف موسیقی، روانشناسی و حوزه آموزش و یادگیری با رویکردی کاملا حرفه ای و تخصصی به منظور خلق ارزش ها و خدمات نوین در حوزه آموزش و یادگیری موسیقی در محیط های خارج از خانه شکل گرفته است.

اهداف آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان

ارتقای آگاهی و نگاه عمومی جامعه در ارتباط با اهمیت و کیفیت مسائل آموزش و یادگیری موسیقی و فرهنگ سازی و اثرگذاری بر فضای آموزش موسیقی کشور
• ارتقا مهارت ها و کارا نمودن روشهای آموزشی خود در رابطه با شکوفایی استعدادهای هنرجویانمان و توانمند نمودن آنها
• ایجاد فضایی برای تجربه لذت یادگیری موسیقی و سعی در عمق بخشی و ایجاد رابطه پایدار هنرجویانمان با موسیقی

مدیریت

موسیقی صدای زندگیست