مهسا گلزار
  • مهسا گلزار

    مهسا گلزار

    مدرس موسیقی کودک

مهسا گلزار

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مهسا گلزار

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

نوازنده و مدرس موسیقی کودک کارشناسی روانشناسی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ایشان در جهت ارتقای مهارت های حرفه ای و کاری در دوره های متعددی شرکت نموده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 دوره مشاوره کودک و نوجوان ۹۶ ساعت / ۱۳۹۰

دوره آموزش موسیقی کودک به روش ارف – شولورک – موسسه آوای پارسه ۱۵ ساعت / ۱۳۹۱

دومین کارگاه تابستانی تربیت “مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شولورک”  – انجمن آدمک ۲۰ ساعت /۱۳۹۲

سومین کارگاه تابستانی تربیت “مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شولورک” – انجمن آدمک۲۰ ساعت / ۱۳۹۳

کارگاه “مربیگری موسیقی کودک” – آموزشگاه ودا با آموزش خانم سودابه سالم ۱۵ ساعت / ۱۳۹۴

کارگاه “آواورزی و الفباورزی” – موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ۸ ساعت / ۱۳۹۶

کارگاه “فعالیت های موسیقی برای کلاس های مادر و کودک با نگرش ادوین گوردون” – موسسه نردبان آسمان۱۰ ساعت / ۱۳۹۸

کارگاه “تربیت مربی موسیقی کودک دایره” – موسسه دایره ۱۰ ساعت / ۱۳۹۸

کارگاه آنلاین “مربیگری موسیقی کلاس های مادر و کودک” – موسسه نردبان آسمان‌۱۰ ساعت / ۱۴۰۰

کارگاه آنلاین ” نردبان آسمان ۱ و ۲ مجموعه فعالیتهایی برای آموزش سازهای ارف و فلوت ریکوردر” – موسسه نردبان آسمان ۱۲ ساعت / ۱۴۰۰

کارگاه آنلاین “انگیزش در کلاس موسیقی” – مدرس : کیانوش حبیبی –  موسسه نردبان آسمان ۸ ساعت / ۱۴۰۰

کارگاه “رقص ایرانی” مدرس: هرش آرمند۸ ساعت / ۱۳۹۹

دوره آنلاین: دهمین کارگاه تابستانی آدمک “تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شولورک” با حضور مدرسینی از ۵ کشور دنیا۱۲ ساعت / ۱۴۰۰

مدرس ۳ دوره کارگاه نظری و عملی نظریه یادگیری موسیقی برای والدین با نگرش ادوین گوردون تولد تا ۲ سالگی در موسسه آوادیشه

مدرس ۳ دوره کارگاه نظری و عملی نظریه یادگیری موسیقی برای والدین با نگرش ادوین گوردون تولد تا ۲ سالگی درموسسه همنوای قاصدک

مهسا گلزار