آموزش تخصصی تار و سه تار

آموزش تخصصی تار و سه تار

دوره آموزش تخصصی تار و سه تار

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

دوره آموزش تخصصی تار و سه تار

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ساختار کلاس تار و سه تار صدای مهرورزان

تار از سازهای زهی و ایرانی است که با زخمه نواخته می‌شود. تار در ایران و برخی مناطق دیگر خاورمیانه مانند تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و دیگر نواحی نزدیک قفقاز برای نواختن موسیقی کلاسیک این کشورها و بخش‌ها رایج است. واژه تار خودش در فارسی به معنی رشته است. هرچند که ممکن است معنی یکسانی در زبان‌های تحت تأثیر فارسی یا دیگر زبان‌های ایرانی تبار مثل کردی داشته باشد. این باعث شده که کارشناسان ایرانی بر این باور باشند که تار ریشه مشترکی میان همه اقوام ایرانی تبار در جایی که از سوی ایرانیکا با قاطعیت به نام قاره فرهنگی ایرانیان نامیده شده دارد.

محتوای آموزشی کلاس تار و سه تار ما

تار از سازهای زهی و ایرانیاست که با زخمه نواخته می‌شود. تار در ایران و برخی مناطق دیگر خاورمیانه مانند تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و دیگر نواحی نزدیک قفقاز برای نواختن موسیقی کلاسیک این کشورها و بخش‌ها رایج است.واژه تار خودش در فارسی به معنی رشته است. هرچند که ممکن است معنی یکسانی در زبان‌های تحت تأثیر فارسی و یا دیگر زبان‌های ایرانی تبار مثل کردی داشته باشد. این باعث شده است که کارشناسان ایرانی بر این باور باشند که تار ریشه مشترکی میان همه اقوام ایرانی تبار در جایی که از سوی ایرانیکا با قاطعیت به نام قاره فرهنگی ایرانیان نامیده شده دارد.

سخن مدرس
یکی از مواردی که در تدریسم همواره مد نظر قرار داده ام اینست کهبدون بزرگ نمایی و در کمال سادگی و با استفاده از مثال های ملموس مطالب و مهارت مورد نیاز نوازندگی دف را به هنرجویانم انتقال دهم تا او به درک دقیق از این مهارت ها دست یابد در این میان توجه ویژه ای به صدا دهندگی استاندارد ساز ، استایل صحیح دست ها و راحتی بدن هنگام نواختن دارم همواره سعی کرده ام تمارین مربوطه را در کنار هنرجویانم به شیوه تعاملی به پیش ببریم و تا او در یک فضای حمایتی از ساز دف و یادگیری آن نهایت لدت راببرد